Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 września 2015 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej

Projekt "POSTAW NA ROZWÓJ", realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1. "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni".

Umowa do dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr: UDA-POKL.04.01.01-00-156/14-00

Cel projektu:

Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w WSIiZ poprzez wdrożenie programu stażowego i warsztatów kompetencyjnych oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programu kształcenia do 30.09.2015r.

 W ramach projektu, studenci i studentki WSIiZ, dwóch ostatnich semestrów studiów I oraz II stopnia, które kończą się najpóźniej do dnia 30 września 2015 r., kierunków takich jak:

  • Administracja

  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Filologia angielska 

którzy/które dotychczas nie korzystali/ nie korzystały z wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mają możliwość skorzystania z

WARSZTATÓW KOMPETENCYJNYCH - realizowanych przez praktyków biznesu lub WARSZTATÓW KOMPETENCYJNYCH I STAŻY

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Uczestnicy programu stażowego otrzymują stypendia stażowe.

Staże trwają 3 miesiące w wymiarze 16 godzin tygodniowo. Realizowane są w przedsiębiorstwach na terenie kraju.

 

Czas realizacji projektu: 1 października 2014 r. - 30 września 2015 r.