Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 września 2015 r.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Dowiedz się więcej

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, studiujący na dwóch ostatnich semestrach studiów I i II stopnia, kierunków takich jak:

  • Administracja
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Filologia angielska

Zakwalifikowani do udziału w projekcie, mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji m.in. interpersonalnych i analitycznych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Szczególnym atutem udziału w warsztatach kompetencyjnych jest możliwość realizacji zajęć warsztatowych w specjalistycznych modułach zawodowych prowadzących do uzyskania certyfikatów (także certyfikatów zewnętrznych). Warsztaty prowadzone są przez praktyków biznesu.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Ramowy Program Warsztatów Kompetencyjnych obejmuje m.in.:

 

Nazwa szkolenia Dla kogo?* Czas trwania Certyfikat
Trening interpersonalny Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska
20 godzin  
TELC English for Business Filologia angielska 60 godzin TELC
LCCI English for Business Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 60 godzin LCCI
Ochrona osób oraz obiektów wymagających ochrony obowiązkowej Bezpieczeństwo wewnętrzne 30 godzin  
eDOK Administracja 10 godzin  
Praktyczne prowadzenie postępowań administracyjnych Administracja 18 godzin  

Elektronizacja prawa - funkcjonalności edytora aktów

prawnych XML

Administracja 8 godzin  
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy danych  Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska
20 godzin ECDL Advanced
Symulacja biznesowa - podejmowanie decyzji w firmie  Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filologia angielska
30 godzin  

 * warsztaty skierowane są do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia studiujących na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Filologia angielska

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów w Biurze Projektu tj. w Biurze Karier WSIiZ. O udziale w projekcie decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA!